Välkommen / Miljökrav

Miljökrav

Sanimarin passar utmärkt till en avloppstank i enlighet med gällande regelverk.

Direktiv

Det internationella samfundet har tillämpat direktiv i ett antal länder för att förbättra och varaktigt skydda vattenkvaliteten. Det Europeiska direktivet 94/25 CE angående båtar utrustade med toaletter särskilt belyser att dessa Vissa områden i världen har nolltolerans gällande utsläpp av avloppsvatten, vilket förbjuder användningen av rengöringssystem och gör användningen av avloppstankar obligatorisk.

Sanimarin lösningar

Enkel installation och användarvänlighet, med SANIMARIN kan du möta de nya miljökraven.

  • Tack vare tryckkapaciteten, kan du placera avloppstanken var du vill i båten (detta är inte möjligt med en handpump-toalett).
  • Den effektiva malpumpen underlättar tömning och rengöring av avloppstanken. Vissa länder som Australien tillåter endast utsläpp av tidigare nermalda fekalier.
  • Tankens kapacitet förbättras genom kontrollen över mängden spolvatten. Detta är goda skäl till att välja SANIMARIN:s produkter som skyddar och bevarar miljön.
  • Tillverkas i Frankrike
  • Patenterat malningssystem sedan 60 år
  • Tystgående
  • Låg strömförbrukning