Tervetuloa / Ympäristövaatimuksia

Ympäristövaatimuksia

Sanimarin: ihanteellinen järjestelmä käsittelemään ulosteita sisältävää jätevettä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Direktiivi

Kansainvälinen yhteisö on hyväksynyt monissa maissa yhdenmukaisia direktiivejä parantamaan ja suojelemaan veden laatua. EU-direktiivi 94/25 EY, joka koskee käymälöillä varustettuja aluksia toteaa, että “alukset on varustettava jätesäiliöillä, tai tiloilla ja laitteilla, joilla jätevedet voidaan käsitellä ja säilöä”.

Joillain alueilla sovelletaan “nollapäästöperiaatetta”, eli edes puhdistusjärjestelmää ei saa käyttää, vaan on ehdottomasti käytettävä talteenottosäiliöitä.

Sanimarin-ratkaisut

Yksinkertaisten ja kaikkien saatavissa olevien laitteiden ansiosta SANIMARINin avulla voidaan täyttää uudet ympäristövaatimukset.

  • WC:n tehokkaan poistopumpun avulla jätevesisäiliö voidaan asentaa minne vain veneessä (tämä ei ole mahdollista käsikäyttöisiä käymälöitä käytettäessä).
  • Lisäksi sen tehokas jauhatusjärjestelmä helpottaa säiliön tyhjennystä ja ylläpitoa. Joissain maissa, esimerkiksi Australiassa, vain esikäsitellyt jätevedet voidaan johtaa veteen.
  • Säiliön tyhjennysvälit ovat myös pidentyneet huuhteluveden määrän hallinnan myötä.

Edellä mainitut ominaisuudet tekevät SANIMARIN-tuotteista vakuuttavalla tavalla ympäristöystävällisiä.

  • Valmistettu Ranskassa
  • 60 vuotta sitten patentoitu jauhantajärjestelmä
  • Hiljainen käytössä
  • Alhainen virrankulutus