Välkommen / FAQ

FAQ

Vilken arbetsprincip används i en elektrisk Sanimarin toalett?

Fekalier och toalettpapper pumpas från toalettskålen in till en kammare som är utrustad med ett skärhuvud i rostfritt stål. Skärhuvudet maler sönder fekalierna i små partiklar och pumpar ut dem genom utloppsröret. Vattennivån i toalettskålen regleras automatiskt vid slutet av spolningen för att hindra all risk för lukt. Motorn och malsystemet är integrerat i porslinet. En kontrollpanel med knappar används för att styra spolningen, för ECO-spolning eller NORMAL-spolning.SANIMARIN toaletterna är inte kemiska toaletter!

Varför skall vi använda en Sanimarin kvarntoalett istället för en toalett med handpump?

Användarvänlighet: Ingen tung och komplicerad pumpning, SANIMARIN toaletten är enkel att använda, allt du behöver göra är att trycka på startknappen. Låg vattenförbrukning: även om SANIMARIN toaletten använder sjövatten så är det viktigt att skicka så lite vatten som möjligt till avloppstanken vid varje spolning. SANIMARIN använder 1,2l för ECO-spolning och 2,2l för NORMAL-spolning. Med en manuell toalett blir vattenförbrukningen hög (då man inte kan kontrollera mängden vatten vid spolning). Placering av avloppstanken: tack vare SANIMARIN toalettens pumphöjd på 3 m och dess horisontella längd på 30 m kan du placera avloppstanken eller reningsutrustningen där du vill i båten. Fördelar med malningen: SANIMARIN maler sönder fekalierna till mycket små partiklar så att endast flytande vätska pumpas till avloppstanken (eller reningsutrustningen), rören kan även de vara mindre än standard på 38 mm. Det blir inga problem med stopp eller tömning i systemet. Malpumpen är mycket robust och pålitlig.

Har jag tillräckligt med utrymme för att ersätta min handpump-toalett till en Sanimarin på min båt?

SANIMARIN SN 31/Comfort/Comfort har designats speciellt för detta ändamål. Dessa modeller är väldigt kompakta och erbjuder bra stabilitet, samtidigt som de tar upp en väldigt liten del av golvytan.

Kan jag installera en Sanimarin toalett själv?

SANIMARIN är enkel att installera: vatten- och utloppsanslutningarna passar anslutningarna från din tidigare toalett (standard). Enkla elektriska anslutningar med fullständiga instruktioner som beskrivs i installationsanvisningarna. Toaletten fixeras i golvet med vinklar som sedan skruvas fast i porslinet. Det är viktigt att noggrant följa installationsanvisningarna för att uppnå goda resultat.

Behöver jag en tryckpump?

Ja, för att SANIMARIN toaletten skall fungera så behöver den trycksatt vatten (minst 1,7 bar). Om färskvatten används ombord, används samma trycksystem. Om man använder externt vatten, sjövatten eller färskvatten (sund), måste man installera en pump mellan vatteningången och SANIMARIN. Denna pump finns som tillval (SANIMARIN Sea Pump) eller all annan pump med ett flöde på 11L/minut.

Använder Sanimarin toaletten färskvatten eller sjövatten?

SANIMARIN kan användas med både färskvatten eller sjövatten. Om man har en stor tank med färskvatten ombord, eller en avsaltningsutrustning, eller möjlighet till frekvent färskvattentankning, så rekommenderar man att använda färskvatten. Detta är möjligt tack vare SANIMARIN toalettens mycket låga användning av vatten vid spolning. Med färskvatten undviker man lukter från vattnet samt underlättar underhållet. Om man använder sjövatten är det viktig att köra igenom toaletten med färskvatten innan man övervintrar toaletten. Vid rengöring i båda fallen så skall rengöringsmedel som är biologiskt nedbrytbara och miljövänliga användas.

Har min båt tillräckligt med el?

Motorn på SANIMARIN toaletterna använder väldigt lite elektricitet per spolning. Med ett 12 V system så använder den 25A under en väldigt kort stund (8 sekunder för en ECO-spolning). Elförbrukningen är endast 0,056 Ah. På 24 timmar med 4 personer (ca 16 spolningar) blir den totala förbrukningen bara 0,80Ah. För en 11 meters båt motsvarar detta 0,16% av den dagliga användningen. (Kylskåpet står för 22% om det används 12 timmar per dygn och autopiloten för 15% om den används 10 timmar per dygn).

Vilken spänning används?

Motorn på SANIMARIN toaletterna finns tillgänglig i 12 Volt och 24 Volt (likström). Vissa modeller (SN43, SN 4, SN Exclusive medium) kan även fås med 110 eller 220 Volt (växelström) som tillval.

Måste jag installera en avloppstank ombord?

Det måste klargöras att en SANIMARIN aldrig kan betraktas som ett uppsamlings- eller behandlingssystem för hantering av avloppsvatten från toaletten. Enligt lagstiftning som gäller i de flesta länderna är alla utsläpp av avloppsvatten i havet förbjudna. Detta innebär att varje båt måste montera en avloppstank eller ett system för rening av avloppsvatten. I båda fallen hjälper SANIMARIN med att finfördela det till partiklar med sin kraftfulla malpump, vilket underlättar avsevärt driften och underhållet.

Finns det säkerhetsinstruktioner som måste följas under installation?

SANIMARIN toaletter är utrustade med en integrerad backventil i ett utloppsrör av marinstandard 38 mm (det går att använda mindre marina slangar som förhindrar lukter och är mer praktiska). Rören måste installeras efter kraven, med en säkerhetshöjd över vattenlinjen, som påpekat i installationsanvisningarna. Glöm inte vacuumventilerna på högsta punkten för att säkerställa bästa prestanda.

Behöver jag använda ett speciellt toapapper?

Nej, alla typer av toalettpapper kan användas.

Kan jag spola ned vad som helst i toaletten?

Nej. En SANIMARIN toalett skall endast användas till att mala ner och pumpa iväg fekalier och toalettpapper. Problem med pumpen som uppkommer efter malning av främmande material som t.ex. bomull, tamponger, bindor, kondomer, hår eller pumpning av vätskor som oljor och lösningsmedel kommer inte att täckas av garantin. Om kvarnen/pumpen ändå skulle blockeras av ett främmande föremål kan man enkelt komma åt den genom att demontera en enda rörklämma.

Låter Sanimarin toaletten mycket?

SANIMARIN toaletterna är väldigt tysta, ljudet från motorn tystas av ljudet från vattnet. Den är tystare än handpump-toaletter och vacuum-toaletter. SANIMARIN är de tystaste eltoaletterna på marknaden.

Hur lång är garantitiden på en Sanimarin?

Alla SANIMARIN produkter har 2 års garanti, förutsatt att den är rätt installerad och har använts normalt.

  • Tillverkas i Frankrike
  • Patenterat malningssystem sedan 60 år
  • Tystgående
  • Låg strömförbrukning