Powitanie / Wymagania środowiskowe

Wymagania środowiskowe

Sanimarin: idealny partner w przetwarzaniu czarnych ścieków i dostosowywaniu instalacji do wymagań przepisów prawnych.

Dyrektywa

Społeczność międzynarodowa wprowadziła ujednolicone wytyczne obowiązujące w wielu krajach, aby zapewnić poprawę i trwałą ochronę jakości wody. Dyrektywa europejska 94/25 WE, dotycząca jednostek pływających wyposażonych w toalety określa między innymi, że te ostatnie  “muszą być wyposażone w zbiorniki lub urządzenia zdolne do przyjmowania zbiorników”.

Niektóre obszary na świecie są nawet tak zwanymi obszarami „zrzutu zerowego”, w których nie istnieje nawet możliwość korzystania z systemów oczyszczania, dlatego też obowiązkowe jest stosowanie zbiorników do przechowywania ścieków.

Rozwiązania Sanimarin

Dzięki bardzo prostej instalacji, która może być wykonana przez każdego, produkty SANIMARIN zapewniają spełnienie wszystkich przepisów obowiązujących w dziedzinie ochrony środowiska.

  • Dzięki swoim parametrom przepompowywania, zbiornik na czarne ścieki może zostać zainstalowany w dowolnym miejscu na łodzi (co nie jest prawdą w przypadku ręcznych toalet).
  • Ponadto skuteczny system rozdrabniania ułatwia opróżnianie i konserwację zbiornika. W niektórych krajach, np. w Australii, można odprowadzać tylko ścieki wstępnie rozdrobnione.
  • Autonomia zbiornika została również udoskonalona dzięki precyzyjnej kontroli ilości wody wykorzystywanej podczas spłukiwania.

Wszystkie te czynniki są istotne w celu zapewnienia ekologicznych parametrów urządzeń SANIMARIN.

  • Wyprodukowane we Francji
  • System rozdrabniania opatentowany od 60 lat
  • Niski poziom hałasu podczas pracy
  • Niskie zużycie prądu elektrycznego