Ev / ETİK KURALLAR

ETİK KURALLAR

Taahhütlerimiz

SFA temel amacı suyun aktığı veya döküldüğü her yerde evsel ve profesyonel çözümler tasalarmak ve üretmek olan dünya çapında faaliyet gösteren bir sanayi grubudur.

Amacımız, tüm ortaklarımız ve paydaşlarımızla (ekonomik yaşamına katkıda bulunan herkes, şirketi gözlemleyenler ve az çok doğrudan etkiledikleri) ortak bir kalkınma ve kalıcı ilerleme yaklaşımı içerisinde BİRLİKTE BÜYÜMEYE devam etmektir.

Saygı taahhüdü, tüm paydaşlarımızla ilişkilerimize rehberlik eder ve faaliyetlerimizin ve iş ilişkilerimizin kalıcı bir parçası olmalıdır. Bireysel farklılığın tanınması dikkate alınmalı ve yasa ve yönetmeliklerle asgari uyumun ötesine geçmelidir.

Saygı, yalnızca SFA içinde ve müşterilerimize karşı değil, aynı zamanda sosyal ve toplumsal ortamlarımızda da insan etkileşiminin merkezinde yer alır.

Bireylerin ve özel hayatlarına saygı duyarız.

Bu nendenle SFA aşağıdaki maddeleri taahhüt eder :

  • çalışma ilişkilerinde herhangi bir nedenle ayrımcılık yapmamak ve özellikle :
  • İnsanlara cinsiyetleri veya yaşları, ırkları, sosyal, kültürel veya ulusal kökenleri, sendikal faaliyetleri, cinsel tercihleri, engellilikleri, siyasi görüşleri veya dinleri temelinde ayrımcılık yapmamak
  • Çalışanları, yalnızca mesleki kriterler temelinde, belirli niteliklerine göre işe almak ve terfi ettirmek ve onlara haysiyetle, iltimas olmadan ve özel hayatlarına saygılı davranmak

Dürüstlük taahhüdü, iş ilişkilerimizi dürüstlükle yönetmemizdir. Hepimizin ve özellikle yönetimin, müşterilerimize, meslektaşlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza karşı görevlerimizi yerine getirirken bireysel olarak örnek teşkil etmesini gerektirir.

Kalite taahhüdü, müşterilerimize kaliteli hizmet sunmaktır. Kalite, tüm faaliyet sektörlerini kapsamaktadır, her bireyin aktif bir rol oynadığı ve bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulunmasıdır. Hedefimiz birlikte büyürken tüm paydaşlarımız tarafından takdir edilmiş ve onaylanmış olmaktır.

Bize ilham veren ekip ruhu, dayanışma ve işbirliğini kapsar. Ekip ruhumuz müşterilerimizin ve paydaşlarımızın yararına en iyi yeteneklerimizi birleştirebileceğimizi, bugün ve gelecekte karşılaştığımız zorlukların üstesinden birlikte gelebileceğimiz anlamına gelir.

Eylem ve davranış ilkelerimiz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, modern kölelik hukukuna ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün belirlediği temel ilkelerin uygundur (özellikle çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma yasağı).

Çalışanlarımıza karşı taahhütlerimiz

SFA’nın taahhütleri :

– Her türlü taciz durumu engellemek için gerekli önlemleri uygulamak

– çalışanlarının eylemlerinin yasalara uygun olmasını, gizlilik kurallarına saygı göstermesini ve herhangi bir yolsuzluk, çıkar çatışması veya kurumsal varlıkların kötüye kullanılması riski taşımamasını sağlamak

– çalışanlarına işyerinde sağlık ve güvenliklerini garanti altına almak ve ilgili önleyici eğitimi teşvik etmek için gerekli koşulları sağlamak

– Görevlerinin zenginleştirilmesini, uygun eğitimlerle becerilerini geliştirme fırsatına sahip olmalarını, kariyerlerinin gelişmesini ve şirket yaşamına dahil olmalarını sağlayarak çalışanlarının mesleki gelişimlerini teşvik etmek

– Çalışan kişisel verilerinin korunmasına ilişkin yasa ve yönetmeliklere uymak

Müşterilerimize karşı taahhütlerimiz

SFA müşterilerinin faaliyetlerine ve ürünlerine duyduğu güven, şirketin ana endişelerinden biridir.

Müşterilerin güveni, özellikle haklarına titiz bir saygı gösterilmesi, çıkarlarının korunması ve yalnızca tutulabilecek ve bunlara saygı duyulabilecek taahhütlerde bulunma konusundaki sürekli endişe yoluyla kazanılır ve sürdürülür.

– SFA, tüketicilere bugünün ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayan sıhhi konfor çözümleri sunarak tüketicilerin ihtiyaçlarını dikkate alır.

– Müşterilerine faaliyetlerinin geliştirilmesi için, ürünlerin objektif bir şekilde performansına ilişkin gerekli teknik bilgileri sağlar.

– Tedarikçileri ve müşterileri ile sürdürdüğü ilişkilerde ticari kurallara saygı duyar ve serbest rekabetin doğal oyununu bozabilecek her türlü uygulamadan kaçınır. Herhangi bir adam kayırmayı veya herhangi bir yolsuzluk riskini reddeder.

– Gelişimlerini desteklemek ve her ülkeye özgü yasal kısıtlamaları hesaba katarak müşterilerine satış promosyonu aksiyonları sağlar.

Tedarikçilerimize karşı taahhütlerimiz

SFA, tedarikçileri ile birlikte uzun vadede çalışarak, kendilerini şirketin değer yaratma sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Tedarikçilerin seçimi sadece uygunluğa dayanmakla kalmaz, aynı zamanda hizmet kalitesine ve tedarik zinciri boyunca sosyal ve çevresel sorumluluğu teşvik etmeyi amaçlayan değerlendirme kriterlerine uygunluğa özel önem verilir. Bu bağlamda SFA tedarikçilerinden, birlikte çalıştıkları kişilerin haklarına tam olarak saygı duymalarını, işlerini şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmelerini ve faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaları için farkındalık yaratmaya kararlıdır.

SFA tedarikçilerini aşağıdaki kriterlere göre seçmektedir :

– Ürünlerinin Performansı ve Rekabet Gücü
– Hizmetlerinin kalitesi ve sürdürülebilirliğini sağlama yetenekleri
– Ürün veya hizmetin stratejik yapısına bağlı olarak gerekli münhasırlık düzeyi

SFA, tedarikçi görüşmeleri ve seçiminde şeffaflığı, tarafsızlığı ve adil bir muameleyi garanti eder; seçimini, tedarikçilerinin fiyatları ve satın alınan ürünlerinin kalitesini tedarik etme kabiliyetinin objektif bir değerlendirmesine dayandırır.

Grup şirketleri, bu gereksinimleri karşılayan tedarikçileri ve taşeronları için uygun seçim ve değerlendirme prosedürlerini uygulamaya koymaktadır.

Tedarikçileriyle herkesin kendi çıkarlarını korumasını sağlayacak şekilde, gizlilik ve hatta rekabet etmeme hükümlerini içeren ortaklık ilişkilerini geliştirmektedir.

SFA Grubunun ürün ve hizmetlerin satın alınmasıyla ilgilenen departmanları şunları kuracaktır:

– Sözleşmeleri yeniden revize etme kurallarını
– İhaleler
– Fiyat karşılaştırma yöntemlerini
– Birkaç teklif alarak en uygun tedarikçiyi bulmak için sistematik olarak rekabet ortamını sağlamak

Çevreye karşı taahhütlerimiz

SFA, suyu temel bir dünya mirası olarak görmekte ve bu nedenle kendi fabrikasında ürünlerindeki tüketimini ve çevreye olan etkilerini sınırlamaktadır.

– SFA, çevrenin korunmasına yönelik aktif ve gönüllü bir yaklaşımı içerisindedir. ISO 14001 sertifikası, bu kalıcı yaklaşımı doğrulayan kanıtıdır.

– Üretim sahalarında, yerel sakinleri ile karşılıklı çıkarlarının korunmasını garanti eden ilişkiler sağlamaktadır.

– Faaliyet gösterdiği ülkelerin yönetmeliklerine, ortamlarına ve kültürlerine titizlikle saygı göstermeye özen gösterir.

Rakiplerimize karşı taahhütlerimiz

SFA, adil rekabeti desteklemektedir ve rakiplerini eleştirmekten veya rakipleriyle yüz yüze görüşmekten veya ekonomik istihbarat alanında yasa dışı bilgiler elde etmekten kaçınır.

– Grubun idari bölümleri, her ülkenin rekabet kurallarının kendi düzenlemelerine göre sıkı bir şekilde uyulması için hassasiyet göstermektedir.

– Grubun idari bölümleri gerektiği durumlarda ve kartel düzenlemelerine tam uyum içinde olması şartıyla rakipleriyle ilişkilerini sürdürebilir.

Etik ve uyumu ilgili herhangi bir bilgi veya etik olayını Gruba bildirmek için lütfen iletişim formu aracılığıyla bizimle iletişime geçin:

Etik komitesi ile iletişime geçin

  • Made in France
  • 60 yılı aşkın süredir patentli öğütücü sistem
  • Sessiz çalışma
  • Düşük elektrik tüketimi