Välkommen / Vårt samhällsansvar

Vårt samhällsansvar

Några rader från koncernledningen

“Vi erbjuder lösningar som är innovativa, pålitliga och enkla.”

Arnaud CORBIER, Directeur général

Under mer än 60 år har SFA försett professionella företag såväl som privata konsumenter med produkter och lösningar i teknikens framkant inom sanitetsområdet. Verksamheten präglas av tekniskt kunnande och uppfinningsrikedom, som i sin tur dagligen genererar pålitliga lösningar, enkla att implementera och använda.

Det här är vår ledstjärna!

Ett förhållningssätt som gjorde att den första kvarnpumpen kunde lanseras 1958, en innovation som revolutionerade interiördesign över hela världen. Genom våra 25 dotterbolag och över 60 distributörer finns SFA numer i nästan 80 länder.

Vårt företag genomgår en förvandlig från en klassisk verkstadsindustri till ett modernt företag som bättre möter våra kunders efterfrågan på innovativa och funktionsriktiga sanitetsprodukter.

Flera förvärv har berikat vår varumärkesportfölj: Europelec, Kinedo, Grandform, Watermatic, Zehnder Pumpen och nu senast Format. Dessa varumärken har möjliggjort för oss att framgångsrikt komma in på nya marknader.

SFA är en global aktör med stark lokal förankring, med ett varumärke som sedan starten bär med sig starka värderingar, ett engagemang och en inspirerande personlighet som vi finner hos alla medarbetare, kunder och partners. Detta förhållningssätt till vårt samhällsengagemang genomsyrar både våra projekt och vårt arbete varje dag.

Välkommen till SFA!

Samhällsengagemang inom SFA koncernen

Vårt förhållningssätt

Som en internationell grupp är vårt främsta syfte enkelt: att designa och tillverka lösningar för hem och offentliga miljöer varsomhelst där vatten rinner.

Under 2016 bestämde SFA:s ledning att det var dags att engagera sig i samhället för att på ett långsiktigt hållbart sätt kunna ta sig an utmaningar inom kommunikation, HR och regelverk.

SFA:s engagemang inom samhällsansvar är en spegelbild av vårt mål att genomföra en hållbar och säker tillväxt i alla våra aktiviteter. Genom att fortsätta leverera lösningar som motsvarar våra kunders förväntningar, möter vi sociala och miljömässiga utmaningar i världen såväl som lokalt.

Vår syn på produkt och varumärke börjar och slutar med kvalitet och bra service.

SFA:s produkter är vida kända inom VVS-branschen som marknadsledande.

Från ritbord till färdig produkt kännetecknas hela processen av ett genomgående miljöperspektiv, vilket innebär minsta möjliga miljöavtryck. Vi arbetar aktivt med partners och leverantörer i syfte att dem ska dela våra ambitioner.

I vårt arbete att stödja medarbetare och samarbeta med leverantörer för att leverera kvalitativa produkter till våra kunder, håller vi genomgående en hög standard av etik och integritet.

Samarbeten och inkludering är centralt i hur vi arbetar. Vi anser att de bästa lösningarna är de som bygger på olika perspektiv och idéer.

Varje år, på världstoalettdagen, som handlar om att inspirera till förändring, att tackla den sanitära krisen globalt och att tillsammans uppnå FN:s 6e globala mål, skänker vi produkter. Dessa produkter möjliggör för barn och vuxna att få tillgång till god sanitet, vilket korrelerar med SFA:s långa historia av att hjälpa människor världen över med sanitära lösningar.

Vår ambition

Ambitionen med vårt samhällsansvar är att utveckla företaget med hjälp av våra medarbetare och tillsammans med våra kunder och partners. Denna amibition vägleder oss dagligen.

Vårt engagemang

Socialt engagemang och sponsorskap

Under 2021 skänkte SFA-koncernen tre AquaHome system i Kambodja.

Avlägsna byar i Siem Reap i Kambodja saknar elektricitet och rent vatten. Dessutom försvårar de dåliga vägarna för transporter, framförallt under regnperioden. Vattenburna sjukdomar är vanliga bland barn. Eftersom man ofta bor långt från sjukhus, saknas bra sjukvård.

SFA samarbetar med Planet Water Foundation för att installera AquaHome i tre av de fattigaste hushållen i Siem Reap. Denna lösning genererar rent vatten och elektricitet i hushållen och med Aquahome följer även Planets Waters hygienutbildning, för att hjälpa till med att förbättra levnadsstandarden för familjerna.

“Aqua-Home ger mina barn en större chans att hålla sig friska och prestera bättre i skolan.” Ly Leat, trebarnspappa, Siem Reap “

På Världstoalettdagen 2020 stöttade SFA, precis som tidigare år, organisationen “Une Villa en Urgence” med produktdonationer.

Une Villa en Urgence grundades 2017 och skapar akuta hushåll för hemlösa, genom att återbruka och inreda gamla trailers. Detta år kan SFA stolt meddela att vi dubblerar vår donation för att stötta organisationens mål att bygga runt 100 stycken akuta hem. SFA donerar 10 Sanicompact 43, 10 Sanishower och 10 Kineprime (duschkabiner).

CSR bedömning av EcoVadis

SFA Group har tilldelats bronsmedalj för CSR arbetet (företagets samhällsansvar) från EcoVadis, som är världens mest pålitliga utgivare när det kommer till att ge ut hållbarhetsbetyg till företag. Detta resultat placerar SFA-Group bland topp 50 av de företag som bedömts av EcoVadis.

EcoVadis bedömning är byggt på internationnella hållbarhetsstandarder, vilket innefattar: Global Reporting Initiative, FN:s Global compact och ISO 2600 som täcker 200 kategorier över 160 länder.

SFA:s bedömning baserades på hållerbarhetskort som illustrerar utförandet över 21 mätvärden i fyra huvudkategorier:

Miljö
Arbete och mänskliga rättigheter,
etik, och
Hållbar upphandling

Se certifikatet här

  • Tillverkas i Frankrike
  • Patenterat malningssystem sedan 60 år
  • Tystgående
  • Låg strömförbrukning