Miljökrav

Sanimarin: passar utmärkt till en avloppstank i enlighet med gällande regelverk.

Direktiv

Det internationella samfundet har tillämpat direktiv i ett antal länder för att förbättra och varaktigt skydda vattenkvaliteten. Det Europeiska direktivet 94/25 CE angående båtar utrustade med toaletter särskilt belyser att båtar:
"måste vara utrustade med en tank i utrymmen vart det finns plats för en sådan tank".
Vissa områden i världen har nolltolerans gällande utsläpp av avloppsvatten, vilket gör användning av avloppstankar obligatoriskt.

Förbud mot toalettavfall


2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta.

Förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar finns i en föreskrift (2012:13) som träder i kraft 1 april 2015.
Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag.  –Transportstyrelsen.

Sanimarin's lösningar

Enkel installation och användarvänlig, med SANIMARIN kan du möta de nya miljökraven :

  • Tack vare malpumpen och dess tryckkapacitet så kan du placera avloppstanken var du vill i båten (detta är inte möjligt med en handpump-toalett).
  • Den effektiva malpumpen underlättar tömning och rengöring av avloppstanken. Vissa länder som Australien tillåter endast utsläpp av tidigare nermalt  materia.
  • Tankens kapacitet förbättras genom möjligheten att kunna kontrollera mängden spolvatten.
  • Detta är goda skäl till att välja SANIMARIN's produkter som skyddar och bevarar miljön.

 

Sanimarin, havet kommer tacka dig!